Velkommen til Lundby Savværk

Lærk

Lærk anvendes i stigende grad til produktion af havemøbler, terrasser, pæle, hegnsmateriale, beklædning til lystbåde og husbygning m.m.

Kerneved af lærk har god holdbarhed. 

Veddet har tydelig markering af årringe. Splinten er gullig-hvid og kerneveddet er svagt rødbrunt i frisk tilstand.

Kuløren på kerneveddet bliver mørkere brunt efter tørring og lyseksponering. Kerneveddet indeholder store mængder harpiks.

Splintvedbredden er ofte kun 1 - 2 cm. Det er vanskeligt at skelne ved af lærk fra ved af douglasgran, hvis splintvedbredde dog normalt er betydeligt større.

Som alt andet træ vejrgrånes lærk i løbet af få år på grund af solens fotokemiske nedbrydning af træoverfladen.

Douglas

Douglasgran kaldes i daglig tale bare douglas.

Efterspørgslen på douglasgran er stigende i Danmark pga. kerneveddets naturlige holdbarhed.

Veddet har tydelig markering af årringe. I tør tilstand adskiller den gulbrune kerne sig tydeligt fra den hvidlige til uldgrå splint. Veddet har stort indhold af harpiks og garvestoffer.

Opskåret træ er vanskeligt at skelne fra lærk. Splintved fra douglasgran er dog normalt betydeligt bredere end fra lærk. Splintvedsbredden bliver normalt 5 cm. 

Som alt andet træ vejrgrånes douglasgran i løbet af få år på grund af solens fotokemiske nedbrydning af træoverfladen.

Rødgran

Rødgranens rette og regelmæssige form gør den meget velegnet til bygnings- og konstruktionstræ.

Rødgran danner ikke kerneved, men hjerteved. Dvs. der er ikke forskel på farven i det inaktive ved i træets indre og det aktive ved i træets ydre - splinten. Veddet er derfor hvidgulligt i både hjerteved og splint. På nyfældede stammer er splintveddet mørkere end hjerteveddet pga. højere vandindhold.

Splintbredden er størst i bredringede træer og bliver da ca. 2 - 4 cm.

Som alt andet træ vejrgrånes rødgran i løbet af få år på grund af solens fotokemiske nedbrydning.

Eg

Egeveddet er meget holdbart og stærkt. Derfor bruges eg også til mange formål: Gulve, hegnspæle, bundgarnspæle, redskaber, tønder, kister, finér, møbler og inventar.  

Splinten på eg er smal med en lys grågul kulør. Kernen adskiller sig fra splinten ved i friskskovet træ at være grågul, som senere ved lyspåvirkning ændres til brunlig kulør. 

Strukturen og kuløren i eg er ofte livlig og dekorativ. 

Kerneved af eg er meget holdbart, bl.a. fordi det indeholder garvesyre.  

Som alt andet træ vejrgrånes eg i løbet af få år på grund af solens fotokemiske nedbrydning.

  • Tilbage

  •